Kriget mot terrorismen är en bluff


Se igenom makthavarnas skådespel

Det finns en enorm misstro mot media, politiker och storföretag i Sverige och övriga världen. Det har visat sig otaliga gånger att dessa tre grupper håller varandra om ryggen i många sammanhang. Väldigt många ser igenom detta skådespel och inser att verkligheten är långt från vad den officiella utsagan säger. Dessa röster blir dock inte hörda i medier och antas därmed inte ha det breda folkliga stöd som de faktiskt har.

Varje dag dränks vi av hotbilder om terrorism. Friheter och rättigheter beskrivs som en lyx som vi snart inte längre har råd med. Trots denna massiva mediakampanj ser fler och fler att det är någonting som inte stämmer. Medierna censurerar känsliga ämnen och döljer mörka sanningar.

Terrorism har utnyttjats i politiska syften genom historien. Detta har ofta använts för att störta regimer i andra länder men har även i hemlighet används mot det egna och allierade länder. Makthavarna har då skapat terrorism for att kunna skylla den på sina fiender. Detta har utnyttjats om och om igen för att få ett gynnsamt klimat för politiska agendor som annars inte skulle accepterats av befolkningen. Bland annat så används det för att få mandat att starta krig men även för att kontrollera den egna befolkningen genom att införa nya lagar som bl a ökar polisens och militärens befogenheter och inskränker på friheter och rättigheter.

En demokrati bygger på en informerad befolkning som kan göra genomtänkta val. Denna uppgift har tilldelats medierna som har koncentrerats till storföretag. Vi kan inte lita på denna maktstruktur. Ingen kritik av vikt kommer igenom dess censur, vilket lätt kan ses med egna ögon om man börjar söka information på andra vägar.

Detta projekt är startat för att uppmuntra alla att bilda sina uppfattningar på egna erfarenheter och genom att tala med andra i sin omgivning. Vi kan inte spendera våra dagar med att få all information färdigpaketerad genom tvn och sedan spendera kafferasterna med att diskutera dokusåpor.

Ordet har en otroligt kraft. Ta tillbaka denna kraft nu.

<-- tillbaka