Kriget mot terrorismen är en bluff


För att se framtiden, titta i historien.

OPERATION NORTHWOODS:

Operation Northwoods var en plan skapad 1962 av USAs försvar för att kunna rättfärdiga en invasion av Kuba. Planen går detaljerat igenom hur man skulle mörda kubaner i USA, skapa terrorkampanjer i flera amerikanska städer, sänka civila flygplan och amerikanska skepp. Dokumentet förklarar även hur listor på döda i amerikanska tidningar kommer att skapa en hjälpsam anda i landet.

Denna plan var inte bara ett tänkt krigssenario. Denna plan hade godkänts för genomförande av alla utom av Robert McNamara. Det var bara en påskrift som saknades för att en serie med terrorattentat skulle utföras mot den egna befolkningen.

Det som är speciellt med denna operation är att den senare deklassificerades och finns nu tillgänglig att studera för alla.

[Orginaldokument] [ABC News] [Google]

OPERATION GLADIO:

Operation Gladio påbörjades 1958 av brittisk och amerikansk underättelsetjänst. Operationen pågick ända till mitten av 70-talet.

Operationen bestod av hemliga gerillatrupper som skapades över hela europa som efter kalla krigets slut skulle agera som beskyddare mot kommunistiskt inflytande.

Kärnan av operationen var olika former av terrorism mot civilbefolkningen speciellt i Italien. Med hjälp av olika högerextrema organisationer genomfördes en våg av attacker där hundratals av oskyldiga människor dog för att sedan föra över skulden på kommunistiska terrorister. En av de större terrorattackerna var på en tågstation i Bologna där 85 personer dog och mer än 200 skadades.

Denna operation är idag mycket bra dokumenterad efter att dokument har avklassifiserats samt efter flera vittnesuppgifter i rättegångar.

[Källor] [Google]

STATSSPONSRAD TERRORISM:

Det finns otaliga exempel på när regeringar över hela världen har använt terrorism direkt eller indirekt mot den egna befolkningen eller mot andra länder. Allt från dödstrupper som rensat ut bland hemlösa och andra mindre önskade i samhället till skapande av terroristorganisationer utomlands för att icensätta militärkupper.

På detta sätt stödjs och skyddas olika terrorist- och gerillatrupper inom och utom landet för att kunna användas för olika strategiska ändamål. Titta t.ex. på på USAs inblandning i bla Iran, Nicaragua, Panama, Öst Timor, Kuba, El Salvador, Irak och Vietnam.

[Böcker] [Google]

AL-QAEDA:

Al-Qaeda är ett löst nätverk som har sina rötter i de trupper som skapades för att kriga mot den sovjetiska armen i Afghanistan. Vapen och undervisning bekostades till stor del av USA genom CIA. Bin-Laden fick av CIA uppgiften att bygga träningsläger och militärbaser i Afghanistan.

Kontakten mellan al-Qaeda och underättelsetjänst i väst har fortsatt under olika former sedan dess. Den brittiska underättelsetjänsten rapporteras att så sent som 1996 ha betalat 100000£ till en al-Qaedacell i Libyen för ett misslyckat försök att mörda Gadafy.

[Källa] [Google]

PNAC:

The Project for a New American Century -
Projektet för att nytt Amerikanskt Århundrade.

Detta är en organisation som lobbar och agerar för genomförandet av olika utrikespolitiska mål.

I dokumentet Återuppbyggnaden av Amerikas Försvar från september 2000 står följande:

"USA har i decennier strävat efter att ha en mer permanent roll i Persiska gulfens regionala säkerhet." [...] "Kärnan för den transformerade Amerikanske militären är att slåss hårdfört och vinna multipla samtida stora krig." [...] "Den strategiska transformeringen av den Amerikanska militären till en imperialistisk kraft av global domination skulle kräva en enorm ökning i försvarsspenderingar" [...] "Processen för transformeringen kommer troligen att vara lång, i frånvaron av någon katastrofisk och katalyserande händelse, som ett nytt Pearl Harbor".

Detta dokument är signerat av bl a Dick Cheney, Donald Rumsfeld och Paul Wolfowitz.

[Orginaldokument] [Hemsida] [PNAC Kritik] [Google]

11 SEPTEMBER, 2001:

Av de senaste årens terroristattentat så har 11 september fått mest uppmärksamhet då det finns mycket bevis som visar på olika form av inblandning av amerikanska intressen. Den officiella förklaringen av händelsen har motbevisats på nästan samtliga punkter, samtidigt som den Amerikanska regeringen gör allt för att undvika ordentliga undersökningar. Resultatet av 11 september är att USA har kunnat framskrida sina planer att kontrollera mellanöstern och dess naturtillgångar samtidigt som rättigheter och integritet för amerikaner har minimerats.

[Daily Mail] [Google]

EPILOG:

Efter att ha sett historien så är det inte så långt till hands att misstänka att även dagens terrorvåg är ett verktyg för att manipulera den politiska utvecklingen. Det finns ingen som kan ge dig svaren på vad som är sant eller falskt, du måste skapa dig en egen uppfattning. Försök hitta olika typer av information genom att söka på Internet som idag är den absolut viktigaste informationskällan. Oavsett källa kan man dock inte ta någonting för sanning eller heller inte förkasta någonting som lögn. Det finns lögner i alla sanningar och sanningar i alla lögner.

<-- tillbaka